Tijdens de persconferentie op 28 september is medegedeeld dat publiek de komende drie weken niet welkom is op het sportcomplex. De volgende maatregelen gelden:

TOESCHOUWERS 

 • Geen publiek op het complex tijdens trainingen.
 • Geen publiek van het thuisteam op het complex bij wedstrijden op HC Rotterdam.
 • Bij uitwedstrijden van ABCD-teams en de mini’s vallen de benodigde ouders/verzorgers, ofwel ‘de chauffeurs’, onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij verzoeken bezoekende teams om het aantal chauffeurs te beperken tot een maximum van 5 personen per team.
 • Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, worden de chauffeurs als toeschouwer gezien en mogen zij dus niet blijven kijken. Chauffeurs kunnen tijdens trainingen en thuiswedstrijden in de auto verblijven op de parkeerplaats . 
 • Chauffeurs van onze miniteams kunnen hun kind voor de training afzetten bij het veldvak in de grasstrook bij de fietsenstalling. Vriendelijk verzoek aan ouders/verzorgers om niet te blijven staan tot het kind is opgehaald, maar vervolgens via de aangegeven route met eenrichtingsverkeer langs veld 7 weer naar de auto of fiets te wandelen.
 • Langs de velden zijn stippen aangebracht waar je als toeschouwer mag staan. De stippen zorgen voor 1,5 meter afstand.

 
REGISTRATIE 

 • Bij de wedstrijden moeten de coach, manager en rij-ouders zich registreren via de smartphone en de QR-code. De QR-code hangt zichtbaar op het complex, maar dit kan ook al thuis worden gedaan met de code in dit nieuwsbericht.
 • Spelers en trainers worden automatisch geregistreerd via het trainings- en wedstrijdschema.

 

 

 

 

 

 

Onderstaande maatregelen zijn tot nader order niet van toepassing:

Toeschouwers zijn welkom bij de wedstrijden, niet bij de trainingen. Onder toeschouwers wordt verstaan ouders, verzorgers, kinderen en overig publiek.

 • Een uitzondering wordt gemaakt voor de mini’s. Bij de wedstrijden van de E- en F-teams is het maximum gesteld op 5 ouders (incl. coach en manager) per team i.v.m. de beperkte ruimte langs de halve en kwart velden. 
 • Hoewel voor alle andere teams geen maximum geldt, vragen we jullie om het aantal toeschouwers te beperken. Liever 1 ouder, dan hele families.
 • Toeschouwers worden gevraagd om pas vijf minuten voor een wedstrijd aanwezig te zijn op het complex en ook weer direct na de wedstrijd weg te gaan. 
 • De horeca is in deze omstandigheden gericht op het placeren van de teams (iedereen met hockeystick) en hier is helaas geen ruimte voor toeschouwers. 
 • 1,5 meter geldt overal! Langs de velden zijn de stalocaties met stippen aangegeven en op de tribunes staan stippen bij de zitplaatsen. We vragen de coaches, managers en aanvoerders van de teams erop toe te zien dat men zich houdt aan de 1,5 meter afstand. 
 • Ouders van jeugdspelers bij wie de afstand tussen thuisadres en club meer dan 10 kilometer is, kunnen tijdens de trainingen plaatsnemen op het buitenterras. Vriendelijk verzoek om na de training op de parkeerplaats af te spreken met je zoon/dochter.

Voor de competitiewedstrijden van Dames-1 en Heren-1 geldt online kaartverkoop as. Meer informatie volgt op de website.

Het parkeerterrein en fietsenstalling zijn toegankelijk zonder registratie. Ons complex begint als je ter hoogte van clubhuis door de hekken wandelt.