De KNHB gaf in een eerder bericht aan dat ballenkinderen ook dit seizoen verplicht blijven in de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse. Vervolgens zijn verzoeken binnengekomen om dit alsnog niet toe te staan.

De genoemde argumenten bleken alleen zeer legitiem:

  • De 1,5 meter afstand tot deze kinderen (veelal 13 of ouder) is onvoldoende te waarborgen ten opzichte van spelers, publiek, scheidsrechters en fotografen;
  • Het aantal te huisvesten toeschouwers komt met extra maatregelen rond ballenkinderen nog verder onder druk te staan;
  • Het werken met jongere kinderen (12 of jonger) is wegens veiligheid en het spelen van avondwedstrijden geen optie;

Dit alles overziende is de KNHB van mening dat, als door een deel van de verenigingen de veiligheid van de ballenkinderen niet kan worden gerealiseerd, het niet verstandig is wedstrijden op dit moment met ballenkinderen te spelen. De eerdere beslissing komt daarmee te vervallen. Met ingang van heden worden er geen ballenkinderen ingezet bij wedstrijden in de Hoofd-, Promotie- en Overgangsklasse.

Ook is het om veiligheidsredenen niet toegestaan meerdere ballen rondom het veld te leggen omdat deze ballen een risico kunnen vormen voor spelers en scheidsrechters. Er wordt daarom tijdens de wedstrijden gebruik gemaakt van één wedstrijdbal.
Zodra de actualiteit dit toelaat, zal de KNHB dit besluit heroverwegen.