Er zijn geen fluitjes te leen op de club, dus zorg dat je zelf een fluitje meeneemt of er eentje koopt aan de (buiten)bar.

Het is niet aan scheidsrechters om als toezichthouder op coronaregels te fungeren. Scheidsrechters kunnen wel spelers en begeleiders wijzen op de regels en optreden als het niet volgen van de regels gevolgen heeft voor de veiligheid van anderen. De KNHB heeft een instructie opgesteld voor scheidsrechters hoe ze moeten omgaan met het toezicht op de coronaregels.