In de noodverordening van de Veiligheidsregio wordt gesteld dat alle bezoekers op het complex geplaceerd moeten zijn. Als speler ga je van verzamelvak, naar veld, naar terrasvak en dan weer naar huis. De warming-up moet dus plaatsvinden op het veld.