Blijf thuis en laat je testen. Bij koorts en/of benauwdheidsklachten bij een van de gezinsleden of personen uit jouw huishouden moet je thuisblijven.