Aanvraag Buitenlandse clubs / Request form Foreign clubs

Aanvraag formulier voor clubs en organisaties uit het buitenland.

 • Algemene Informatie buitenlandse club/ General information off the foreign club

  Voor clubs uit het buitenland bied HC Rotterdam de mogelijkheid om te trainen op de velden van HC Rotterdam.

  Om een goed en duidelijk overzicht te krijgen wat clubs uit het buitenland willen kunt u hieronder het formulier invullen met wensen. Bij een bezoek aan HC Rotterdam organiseren wij als vereniging geen wedstrijden. Het is alleen mogelijk om een veld te huren voor het een training. HC Rotterdam kan trainers regelen voor de trainingen, eventueel is het ook mogelijk om zelf de trainingen te organiseren. Het is dan wel noodzakelijk dat een team zelf alle materialen heeft.

  Zodra het formulier is ingevuld zal HC Rotterdam de aanvraag in behandeling nemen en bij u terug komen met een passend aanbod.

  Het is tijdens  een bezoek aan HC Rotterdam verplicht om lunch af te nemen. Mede daardoor zijn er twee mogelijkheden qua tijden voor het trainen. De aanvraag kan ingevuld worden voor groepen groter dan 15 personen.

  Alle aanvragen die worden gedaan zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van zowel de velden als de tijden. HC Rotterdam heeft het recht om groepen te weigeren.


  For clubs from abroad, HC Rotterdam offers the opportunity to train on the fields of HC Rotterdam.

  To get a good and clear overview of what clubs from abroad want, you can fill in the form below with wishes. When visiting HC Rotterdam, we as an association do not organize competitions. It is only possible to rent a field for training. HC Rotterdam can arrange trainers for the training sessions, it is also possible to organize the training sessions yourself. It is then necessary that a team has all the materials itself.

  As soon as the form has been completed, HC Rotterdam will process the application and come back to you with a suitable offer.

  During a visit to HC Rotterdam it is mandatory to purchase lunch. Partly because of this, there are two options in terms of times for training. The application can be completed for groups larger than 15 people.

  All requests made are subject to availability of both fields and times. HC Rotterdam has the right to refuse groups.

  Wat is de naam van organisatie? What is the name of the organisation?

  Wie is het contact persoon voor zowel de offerte als voor eventuele vragen? Who is the contact person for the offer and any further questions?

  Wat is het mailadres en de factuur gegevens van de organisatie. What are the email address and the invoice details of the organization?

  Hoeveel speler(s/sters) komen er mee? How many players will be present?

  Binnen welke leeftijdscategorie vallen de speler(s/sters)/ In what age category are the players?

  Wat is het niveau van de spelers?/ What is the level of the players? 

  • 150 €
  • 75 €
  • 225 €
  • 206.4 €
  • 387 €

  Datum van de training/ Date of the trainingsession


  Wat zijn uw wensen tijden het bezoek? What are your wishes during your visit at HC Rotterdam?

  Welk veld wilt u gebruiken: / Witch pitch do you want to use:

  Voor veld 4 tot en met 7 wordt op basis van beschikbaarheid een veld toegewezen. Dit geldt ook voor veld 2 en 3./Fields 4 through 7 will be assigned based on availability. This also applies to field 2 and 3

  • 175 €
  • 125 €
  • 100 €
  • 30 €

  Bij HC Rotterdam werken wij met 2 blokken. Het afnemen van een lunch is verplicht tijdens het gebruik van de velden voor een training. De twee blokken die wij aanbieden zijn: 

  Training tussen 10:30 en 12:00 met lunch daarna. 

  Of eerst de lunch en daarna een training van 13:00 tot 14:30.


  At HC Rotterdam we work with 2 blocks. Taking a lunch is mandatory while using the fields for a training. The two blocks we offer are:

  Training between 10:30 and 12:00 with lunch afterwards.

  Or first lunch and then a training from 13:00 to 14:30.


  Eten op HCR/ Eating at HCR

  vul hieronder het aantal mensen in dat mee komt voor de lunch. De aanvraag kan alleen ingevuld worden voor groepen met meer dan 15 personen./ Please fill in the amount of people that will have lunch at HC Rotterdam. The request can only by filled in starting from 15 people. 

  Betalen van de lunch kan alleen met een pinpas bij de kassa in de kantine./ Paying for the lunch can only be done at the cassa in the canteen with a card. HC Rotterdam is Cashless. 

  Price for lunch is €7,50 per person. 

  Vul hieronder de aantallen en de soorten allergieën in mocht dit van toepassing zijn./ PLease let us know if ther are any allergies and wich allergies we need to know.

  Het is eventueel mogelijk om gebruik te maken van een diner. Het diner kost per persoon €12,50. Dit bestaat uit een pasta salade met stokbrood en kruidenboter. Betalen van het diner gebruikt met pinpas aan de bar./ It is possible to reserve diner at HC Rotterdam. For €12,50,- you will have a pasta salade with bread and herb butter. Paying for diner can only be payed with a card at the cassa in the canteen.

   


Beschrijving

Voor clubs uit het buitenland bied HC Rotterdam de mogelijkheid om te trainen op de velden van HC Rotterdam.

Om een goed en duidelijk overzicht te krijgen wat clubs uit het buitenland willen kunt u hieronder het formulier invullen met wensen. Bij een bezoek aan HC Rotterdam organiseren wij als vereniging geen wedstrijden. Het is alleen mogelijk om een veld te huren voor het een training. HC Rotterdam kan trainers regelen voor de trainingen, eventueel is het ook mogelijk om zelf de trainingen te organiseren. Het is dan wel noodzakelijk dat een team zelf alle materialen heeft.

Zodra het formulier is ingevuld zal HC Rotterdam de aanvraag in behandeling nemen en bij u terug komen met een passend aanbod.

Het is tijdens  een bezoek aan HC Rotterdam verplicht om lunch af te nemen. Mede daardoor zijn er twee mogelijkheden qua tijden voor het trainen. De aanvraag kan ingevuld worden voor groepen groter dan 15 personen.

Alle aanvragen die worden gedaan zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van zowel de velden als de tijden. HC Rotterdam heeft het recht om groepen te weigeren.


For clubs from abroad, HC Rotterdam offers the opportunity to train on the fields of HC Rotterdam.

To get a good and clear overview of what clubs from abroad want, you can fill in the form below with wishes. When visiting HC Rotterdam, we as an association do not organize competitions. It is only possible to rent a field for training. HC Rotterdam can arrange trainers for the training sessions, it is also possible to organize the training sessions yourself. It is then necessary that a team has all the materials itself.

As soon as the form has been completed, HC Rotterdam will process the application and come back to you with a suitable offer.

During a visit to HC Rotterdam it is mandatory to purchase lunch. Partly because of this, there are two options in terms of times for training. The application can be completed for groups larger than 15 people.

All requests made are subject to availability of both fields and times. HC Rotterdam has the right to refuse groups.