Aanvraag Buitenlandse clubs / Request form Foreign clubs

Verkoop is gesloten

Aanvraag formulier voor clubs en organisaties uit het buitenland.

Beschrijving

Voor clubs uit het buitenland bied HC Rotterdam de mogelijkheid om te trainen op de velden van HC Rotterdam.

Om een goed en duidelijk overzicht te krijgen wat clubs uit het buitenland willen kunt u hieronder het formulier invullen met wensen. Bij een bezoek aan HC Rotterdam organiseren wij als vereniging geen wedstrijden. Het is alleen mogelijk om een veld te huren voor het een training. HC Rotterdam kan trainers regelen voor de trainingen, eventueel is het ook mogelijk om zelf de trainingen te organiseren. Het is dan wel noodzakelijk dat een team zelf alle materialen heeft.

Zodra het formulier is ingevuld zal HC Rotterdam de aanvraag in behandeling nemen en bij u terug komen met een passend aanbod.

Het is tijdens  een bezoek aan HC Rotterdam verplicht om lunch af te nemen. Mede daardoor zijn er twee mogelijkheden qua tijden voor het trainen. De aanvraag kan ingevuld worden voor groepen groter dan 15 personen.

Alle aanvragen die worden gedaan zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van zowel de velden als de tijden. HC Rotterdam heeft het recht om groepen te weigeren.


For clubs from abroad, HC Rotterdam offers the opportunity to train on the fields of HC Rotterdam.

To get a good and clear overview of what clubs from abroad want, you can fill in the form below with wishes. When visiting HC Rotterdam, we as an association do not organize competitions. It is only possible to rent a field for training. HC Rotterdam can arrange trainers for the training sessions, it is also possible to organize the training sessions yourself. It is then necessary that a team has all the materials itself.

As soon as the form has been completed, HC Rotterdam will process the application and come back to you with a suitable offer.

During a visit to HC Rotterdam it is mandatory to purchase lunch. Partly because of this, there are two options in terms of times for training. The application can be completed for groups larger than 15 people.

All requests made are subject to availability of both fields and times. HC Rotterdam has the right to refuse groups.