Kascommissie

Vrijwilligers
Geplaatst 3 maanden geleden

We zijn een prachtige vereniging, daar zijn we trots op! Onze vereniging maken we met elkaar, vóór de leden en dóór de leden. Als we niet allemaal ons steentje bijdragen, wordt het een onpersoonlijke en saaie boel. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging honderden vrijwilligers, die op heel veel verschillende manieren bijdragen aan het hockeyplezier en verenigingsleven.

Wij zoeken een nieuwe kascommissie bestaande uit 1 voorzitter en 3 leden. De commissieleden kunnen op grond van de statuten maximaal 3 jaar deze functie vervullen.

Wat ga je doen?

De kascommissie wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering om toezicht te houden op de financiële verantwoording door het bestuur aan de ALV. Het betreft een belangrijke adviserende rol omdat de kascommissie er voor waakt dat er continuïteit is in het toezicht door de ALV en een geheugen met betrekking tot de financiële thema’s die er spelen.

  • Het bestuur geeft in de jaarlijkse ALV een toelichting op de balans en W&V rekening, het opgestelde jaarverslag en legt de verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur en beleid.
  • De kascommissie onderzoekt deze rekening en verantwoording voordat deze aan de ALV gepresenteerd wordt en velt een oordeel of deze een getrouw beeld geeft.
  • De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Voor effectieve uitvoering van de functie is het van belang om in ieder geval 1x per kwartaal inhoudelijke afstemming te hebben met de penningmeester en de financiële commissie over de stand van zaken en voorafgaand aan de ALV een uitgebreider onderzoek te doen naar de getrouwheid van de verslaglegging. Dit is niet een volledige audit, maar zal een aansluiting op hoofdlijnen ( met het grootboek en de bankaansluitingen) zijn, alsmede een check op consistentie.

Wat vragen we van jou?

Voor deze rol is het van belang dat je affiniteit en ervaring hebt met een financiële of audit functie.

De vorige voorzitter is bereid gevonden overdracht te doen van kennis.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar: secretaris@hcrotterdam.com

Vacature eigenschappen

Vacature categorieKascommissie

Solliciteer online

Een geldig telefoonnummer is vereist.
Een geldig e-mailadres is verplicht.